Idyllisk beliggende ved Randsfjorden

Lyngstrand camping

Lyngstrand Camping ligger i idylliske omgivelser i nordre del av Randsfjorden – langs Rv 34, 4 km nord for Hov, vel 110 km fra Oslo.

Fra Oslo: Kjør Rv 4 mot Gjøvik, men ta av ved Brandbu etter ca 60 km. Skiltet mot Dokka/Fagernes (Rv 34)

Avstanden fra Lyngstrand til Dokka (mot nord) er 20 km, til Gjøvik (øst) vel 30 km. Innenfor en reisetid på ca 1 time fra Lyngstrand kan du nå Jevnaker (bl.a. Hadeland Glassverk), Fagernes og Lillehammer.

Kart