Reglement

for Lyngstrand Camping

Som gjest ved Lyngstrand  skal du kunne trives og få en hyggelig avveksling fra hverdagen. Derfor ønsker vi ikke at det første du møter skal være et omfattende regelverk av pålegg og forbud. Det innebærer selvfølgelig ikke at det er fritt fram, men at hver og en av oss som ferdes her har et personlig ansvar for at forholdene blir trivelige, ved å vise hensyn til andre og holde området pent. Normalreglement for campingplasser er gjengitt nedenfor og er også slått opp ved resepsjonen. Oppstår tvil av noe slag, er det dette som gjelder om ikke annet er avtalt.

Innenfor en campingbedrift bor mange mennesker på et begrenset areal. De er forskjellige og har ulike vaner, og nettopp det er en del av det fascinerende og spennende ved camping. Men det betyr også at det må gjelde noen regler slik at gjestene ikke er til sjenanse for hverandre. For gjester som har inngått avtale om sesong- eller årsleie, gjelder en del bestemmelser ut over normalreglementet (se eget avsnitt)

 1. Gjestene registrerer seg ved ankomst hos ansvarshavende/i resepsjonen. Legitimasjon forevises ved forlangende. Oppgjør finner  sted ved ankomst om ikke annet avtales.
 2. Gjestene skal rette seg etter betjeningens anvisning og gjøre seg kjent med retningslinjer og eventuelle særbestemmelser (brannvern, fiskeforskrifter, etc.)
 3. Bare campingutstyr av normal type og størrelse kan benyttes uten særskilt tillatelse. Det samme gjelder innretninger i tillegg til telt, vogn og bobil, som gjerder, plattform og lignende. Graving i bakken må ikke finne sted.
 4. Hunder holdes i bånd og luftes fortrinnsvis utenfor campingområdet. Innen området må hundepose alltid benyttes.
 5. Avfall, avløpsvann og brannfarlig materiale tømmes på anvist sted. På den tildelte plassen skal gjester sørge for renslighet og orden. Særskilt aktsomhet må vises ved drikkevannskildene.
 6. Farlige og unødvendig støyende aktiviteter skal ikke skje innen  campingområdet. Motorisert ferdsel begrenses til et minimum og skal finne sted i ganghastighet.
 7. Mellom 23.00 og 07.00 skal det være ro på plassen. Trafikk inn og ut av plassen skal normalt ikke finne sted i dette tidsrom.
 8. Salg av varer og tjenester er ikke tillatt uten betjeningens samtykke.
 9. Gjester som ikke retter seg etter anvisninger, viser usømmelig adferd eller forstyrrer ro og orden, vises bort fra plassen, om nødvendig med politiets hjelp.
 10. Campingplassen kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler. Skaderverk må erstattes av skadevolder.
 11. Dersom ikke annet er avtalt skal campingenheten (tomt eller boenhet) forlates ren og ryddig innen kl 13.00 avreisedagen.