Personvernerklæring

Dine personlige opplysninger
Kundens integritet er viktig for oss, og denne policyen tar sikte på å beskrive på en tydelig og gjennomsiktig måte hvordan vi samler inn, bruker og lagrer informasjon på dine personlige detaljer. Lyngstrand Camping (Selskaps-ID: NO 967272442) administrerer all personlig informasjon i samsvar med EUs lov om generell databeskyttelse og regulering, GDPR.

Ansvar for personopplysninger
Lyngstrand Camping v. daglig leder, er ansvarlig for behandling av informasjon inkludert personlige opplysninger på vår hjemmeside og når du kjøper et produkt hos oss.

Innhenting av informasjon om personlige detaljer
Vår policy for databeskyttelse dekker alle dataene vi registrerer, f.eks. fra vår hjemmeside, via telefon, mail eller fra arrangementer / messer. Når du kjøper et produkt/booking fra oss, samler vi personlig informasjon for å behandle bestillingen din. Vi samler informasjon om ditt navn, personlig adresse og kontaktinformasjon (telefon, e-post).

Ved å registrere deg for eller bruke tjenestene levert av Lyngstrand Camping aksepterer du vår bruk av din personlige detaljinformasjon samt vår datahåndteringspolicy. Du samtykker også til Lyngstrand Campings bruk av elektroniske kommunikasjonskanaler for å sende deg informasjon. Vi registrerer ikke mer informasjon enn vi trenger, og selger ikke informasjonen din til noen tredjepart.

Vår bruk og overføring av dine personlige opplysninger
Vi bruker informasjonen for å tilby produktene og / eller tjenestene du har bestilt. Vi administrerer også informasjon etter samtykke for å oppfylle andre juridiske forpliktelser og i vårt regnskap.

Dine rettigheter
Du har alltid rett til å vite hvilken informasjon vi registrerer om deg. Hvis du kontakter oss, sender vi deg en oversikt. Dataregistrering som er nødvendig for at vi skal oppfylle vår kontrakt med deg, eller for å oppfylle andre juridiske forpliktelser, gjøres uten samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss. I så fall vil vi slette din personlige informasjon, og stanse all datahåndtering som ble dekket av samtykket. Du har også rett til å justere eller korrigere all informasjon i dine personlige opplysninger.

Ta kontakt med
Du kan kontakte oss på telefon 940 80 884 eller skrive til oss: Lyngstrand Camping, Flubergveien 402, 2860 HOV, eller på e-post: post@lyngstrand.no.